ARBOKOLGRUPPENS

FORSIKRINGSDÆKNINGVedrørende ARBOKOL ( Thiokol ) : 10 års garanti med forsikringsdækning:


Idet vi imødeser en forenkling og effektivisering af garantiforholdene omkring anvendelse af
fugemasser, kan vi bekendtgøre, at ARBOKOLGRUPPEN pr. 01.01.2002 udvider garantien
for ARBOKOL ( Thiokol ) polysulphid fra 5 år til 10 år med forsikringsdækning.

I 1969 begyndte ARBOKOLGRUPPEN markedsføringen i Danmark af ARBOKOL produkter
fra Adshead Ratcliffe & Co. England - grundlagt i 1859. Vi har ved adskillige lejligheder i
forståelse med A.R. & Co. og de projekterende udstedt garantier på 10 år, uden at dette har
givet anledning til betænkeligheder.

Vor erfaring med især ARBOKOL ( Thiokol ) viser, at den forventede holdbarhed på 20 år eller
mere uden vedligeholdelse, som er anført i produktets datablad, har opfyldt vore forventninger.
Vi er bekendte med byggerier, hvor Arbokol fugerne efter mere end 30 år i funktion stadig er intakte.

Udskiftning af elastiske fuger er i enhver henseende en mulighed, der kræver stor omhu, og det er
et ofte overset problem, at man under udskæring af gamle fuger ødelægger såvel teglstenens som  vindueselementernes overflade, hvoraf følger misligholdelse af betingelserne for disse bygningsdeles  garanti. Den optimale løsning må være, at fugemassens levetid tangerer levetiden for den tilstødende
bygningsdel. Vi vedlægger vort "Forslag til fugeentreprisebeskrivelse", som er udgangspunkt
for udstedelse af 10 års garantibevis med forsikringsdækning uden krav om vedligeholdelse
i garantiperioden. Det er samtidig forsikringsselskabets sikkerhed for, at recepteringskravene
til ARBOKOL ( Thiokol ) ligger fast.

Den således foreskrevne kvalitetssikringsprocedure er bygherrens, den projekterendes og hoved-
entreprenørens bedst tænkelige sikkerhed for, at den foreskrevne fugemasse anvendes og anvendes
korrekt. Konsulentens tilstedeværelse på byggepladsen under entreprisens opstart er en service,
der udføres gratis ved entrepriser på mere end 500 meter fugning.

Vi er overbevidste om, at dette usædvanlige skridt vil blive godt modtaget, og træffer gerne
aftale om en nærmere orientering på tegnestuen eller byggepladsen.


Forhandler & Konsulent: ARBOKOLGRUPPEN


Ernst  Asp. 9400 Nørresundby 98 17 05 00 - 20 12 99 50 - www.fugekemi.dk
John  Asp. 9400 Nørresundby 98 16 75 75 - 20 12 99 51 - www.fugekemi.dk
Lars  Asp. 9400 Nørresundby 98 10 36 98 - 20 12 99 52 - www.fugekemi.dk
Kenneth  Poulsen. 8800 Viborg 86 62 67 75 - 20 12 99 54 - www.fugekemi.dk
Christian  Lund. 7000 Fredericia 75 56 31 00 - 40 15 31 13 - www.fugekemi.dk

Erling  Hansen. 4621 Gadstrup 46 19 00 57 - 40 26 00 57 - www.arbodan.dk

 

KVALITETSKONTROL - RAPPORT