Forslag til
Fugeentreprisebeskrivelse - Elastiske fuger Rengøring:

Fugefladerne renses for støv og løse partikler, herunder salpeterudslag på teglsten og
slipmiddel/cementstøv på beton mm.
Fedtede overflader renses med et affedtningsmiddel, som ikke misfarver P.V.C. med mere.

BAGSTOPNING OG PRIMING:

Der bagstoppes med et materiale, som er godkendt af fugemasseproducenten. Der primes,
såfremt krav herom fremgår af databladet eller at prøvefugning giver anledning hertil.
Fugemassen påføres i et ensartet lag jvf. producentens datablad, 1 - 2 millimeter
tilbageliggende og efterglittes, så der afsluttes med en professionel jævn og ensartet
overflade.

Kvalitetskrav og krav til anvendelsesegenskaber:

Fugemasseleverandøren skal yde 10 års totalgaranti med forsikringsdækning, og der
må ikke stilles krav om vedligeholdelse i garantiperioden. Som synlig fuge udvendig og
indvendig anvendes thiokol polysulphid fugemasse af høj kvalitet med en bevægelses-
tolerance på 25 - 50 % stræk/forskydning - uden ildelugtende og billiggørende fyld-
stoffer. Fugen skal fremstå støvfri, malbar, lugtfri og fuldstændig afhærdet og klæbefri
på overfladen efter max 4 ugers afhærdning, og skal bibeholde disse egenskaber i
fugens levetid.
Den anvendte fugemasse skal være fri for giftige dampe som f.eks.
Isocyanat (Polyurethan) og må ikke indeholde Silicone (M.S. Polymer = modificeret
silicone). Fugemassens anvendelsestekniske og kemiske specifikationer skal
dokumentere, at fugemassen overholder følgende receptering:

 
Polysulphidindhold:  Min. 39 %
 
Plasticiserindhold (fyldstof): Max. 14 %
Tørstofindhold: Min. 98,5 %. MAL - kode: 00 - 1.
Volumensvind: Max. 1,5 % - i øvrigt som Arbokol 1000

Produkter uden overstående egenskaber må kun anvendes jvf. skriftlig aftale.


Producentens og forsikringsselskabets krav til kvalitetssikring og prøvefugning:

Fugearbejdet må ikke påbegyndes før en af producenten autoriseret konsulent har været
tilstede på byggepladsen. Konsulenten udfærdiger et kvalitetssikringsskema, der godtgør, at
prøvefugningen er udført i overensstemmelse med producentens anvisninger.
Prøvefugning danner kvalitetsnorm for fugearbejdet i øvrigt.


Ovenstående entreprisebeskrivelse dækker ikke trafikerede gulvfuger, undervandsfuger, skibsdæksfuger og brandhæmmende fuger. Der henvises her til særlig beskrivelse.
Se i øvrigt vor produktmappe eller ring om projekteringsassistance.


Importør:
A-Trading Fugekemi  a/s
Bøgildsmindevej  5
9400 Nørresundby
Tlf: 98 17 05 00  Fax: 98 17 30 83

 

 

Index